امروز: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533
موقعيت شما: صفحه اصلي :: لیست قیمت ::
سال 1402
قیمت نرم افزار حسابداری << رصد>>
ردیف نام محصول قیمت  (ریال)
1 پایه حسابداری 60,000,000
2 خزانه داری 45,000,000
3 پیمانکاری 45,000,000
4 حقوق و دستمزد 50,000,000
5 هزینه قفل شبکه حداقل 2 کاربر (به ازای هرکاربر 20،000،000 ریال) 40,000,000
توجه: تخفیف ویژه ای برای کاربران تدکار در نظر گرفته شده است، برای اطلاع از تخفیفات با دفتر فنی و مهندسی تدکارآذر تماس حاص فرمائید.
______________________________________________________________________________
سال 1402
فهرست قیمت سامانه نرم افزاری متره برآورد << تدکار>>
ردیف نام محصول قیمت  (ریال)
1 صورت وضعیت و تعدیل 27,900,000
2 آنالیزبها 27,900,000
3 زمانبندی و کنترل پروژه 12,900,000
4 کنترل کارگاه 14,900,000
5 مجموعه بخشنامه ها 9,900,000
6 مترمربع زیربنا 14,900,000
7 دامنه مناسبترین قیمت پیشنهادی 9,900,000
8 قفل شبکه حداقل 5 کاربر (به ازای هرکاربر 7،000،000 ریال) 35,000,000
9 مدیریت کاربران 5,000,000
10 فهرست تجمیعی راه به همراه اتو متره نشریه 83 14,900,000
11 جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل 9,900,000
12 آنالیز نفت و گاز 10,000,000
13 فهرست بها نفت و گاز سال 1401 9,900,000
14 حق الزحمه خدمات نظارت 1401 (تک کاربره) 24,900,000
توجه: در صورت  خرید ردیف 1 یا 2  تمامی فهرست بها از سال 1370 تا سال جاری به صورت رایگان اعمال خواهد شد.

خرید اینترنتی محصولات
______________________________________________________________________________
فهرست قیمت بروزآوری سامانه نرم افزاری متره برآورد << تدکار>>
ردیف نام محصول قیمت  (ریال)
1 نرخ عوامل فهرست 1401 (تک کاربره) 6,900,000
2 نرخ عوامل فهرست 1401 شبکه (به ازای هرکاربر) 3,900,000
3 فهرست بهای سال 1402 شبکه (به ازای هرکاربر) 7,000,000
4 فهرست بهای سال 1402 (تک کاربره) 14,900,000
5 فهرست بهای سال 1401 شبکه (به ازای هرکاربر) 2,900,000
6 فهرست بهای سال 1401 (تک کاربره) 7,900,000
7 فهرست نفت و گاز 1401 شبکه (به ازای هر کاربر) 5,900,000
8 فهرست نفت و گاز 1401 (تک کاربره) 9,900,000
   
   

  تماس با ما

  شرکت تدکار آذر
  آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

  ایمیل: info@TadkarAzar.ir

  تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

  ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏