امروز: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533
موقعيت شما: صفحه اصلي :: ::

تدکار آذر
تماس
آدرس ::
ایران
آذربایجان شرقی
تبریز
تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

شماره تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254401
‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254402
فاکس: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533
شماره موبایل: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

     

 


 


ارسال

 
 

تماس با ما

شرکت تدکار آذر
آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

ایمیل: info@TadkarAzar.ir

تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏