امروز: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏041-33254401

دموی نرم افزار حسابداری ویژه پیمانکاری رصد

لطفا نرم افزار Flash Player رانصب نمائید و یا برای دریافت نرم افزر به آدرسمراجعه نمائید.

برای دریافت و ذخیره فایل دموی رصد اینجا کلیک نمائید.

دموی نرم افزار تدکار

لطفا نرم افزار Flash Player رانصب نمائید و یا برای دریافت نرم افزر به آدرسمراجعه نمائید.

برای دریافت و ذخیره فایل دموی تدکار اینجا کلیک نمائید.

 
 

تماس با ما

شرکت تدکار آذر
آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

ایمیل: info@TadkarAzar.ir

تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏