امروز: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533
موقعيت شما: صفحه اصلي :: معرفی شرکت :: اعضاء شرکت

اعضاء شرکتنام و نام خانوادگی : رضا صیامی

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

پست الکترونیک : reza.siami2016@gmail.comبرای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید


سمت :


نام و نام خانوادگی : علی شامی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت پروژه

پست الکترونیک : a.shamizadeh@gmail.comبرای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید


سمت : مدیریت دفتر فنی


نام و نام خانوادگی : رضا حقرو

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی سازه

پست الکترونیک : reza.haghro@gmail.comبرای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید


سمت : کارشناس ارشد دفتر فنی


نام و نام خانوادگی :

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک : info@TadkarAzar.irبرای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید


سمت : IT
 
 

تماس با ما

شرکت تدکار آذر
آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

ایمیل: info@TadkarAzar.ir

تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏