امروز: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533
موقعيت شما: صفحه اصلي :: اخبار ::

کلاسهای آموزش متره و برآورد با نرم افزار تدکار

تاریخ خبر :1401/12/08 تعداد بازدید:2712

دوره تهیه صورت وضعیت با نرم افزار تدکار

مدرس :مهندس علی شامی زاده
    
مبلغ دوره آموزشي:20,000,000 ريال

مدت زمان دوره 20 ساعت

سيلابس دروس:
 • آشنایی با مفاهیم فهرست بها
 • نحوه تنظیم صورتجلسات کارگاهی
 • نحوه ایجاد پیمان، ایجاد صورت وضعیت ها، ورود اطلاعات متره بر اساس صورتجلسات کارگاهی برای پروژه واقعی
 • ارسال مقادیرمتره به مالی و نحوه ورود فواصل حمل و استفاده از حمل خودکار نرم افزار
 • معرفی انواع ضرایب و نحوه ایجاد آن ها در نرم افزار
 • تجهیزکارگاه و نحوه ورود آیتم های آن به نرم افزار
 • تهیه گزارش های صورت وضعیت و نحوه تهیه فایل پشتیبان و بازخوانی آنها
 • نحوه گردش صورت وضعیت و طی مراحل اداری
 • آشنایی با بخشنامه تعدیل و نحوه تهیه تعدیل با تدکار
 • تهیه صورت وضعیت بر اساس بخشنامه سرجمع با نرم افزار تدکار

دوره تهیه آنالیز با نرم افزار تدکار

مدرس :مهندس علی شامی زاده
    
مبلغ دوره آموزشي:20,000,000 ريال

مدت زمان دوره 20 ساعت

سيلابس دروس:
 • تشریح و تحلیل بخشنامه 96/1232579
 • تشریح و تحلیل بخشنامه 100/76574
 • نحوه ایجاد پیمان و ورود اطلاعات برآورد به نرم افزار
 • آنالیز یک پروژه به صورت گام به گام
 • فهرست عوامل موثر در پروژه - ریسک پذیری پروژه - خلاصه آنالیز
 • تهیه گزارش های مربوط به آنالیز
 • نحوه تهیه فایل پشتیبان و بازخوانی آنها
 
 

تماس با ما

شرکت تدکار آذر
آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

ایمیل: info@TadkarAzar.ir

تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏