امروز: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533
موقعيت شما: صفحه اصلي :: محصولات و خدمات :: مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

خدمات مشاوره‌ی مدیریت پروژه:


  • تعریف سازمان پروژه و تخصیص نیروی انسانی و هزینه به فعالیت ها.
  • تهیه WBS و نمودار S و درصدهای وزنی و ریالی پروژه.
  • ارائه برنامه جریان نقدینگی پروژه و بودجه بندی زمانی پروژه.
  • ارائه برنامه اجرایی روزانه کارگاه و برنامه اکیپ ها و جبهه های کاری.
  • تهیه برنامه خرید مصالح و عقد قراردادهای پروژه.
  • آموزش تیم کارگاهی و استفاده از جدولهای کنترلی پروژه برای بهبود عملکرد تیمهای اجرایی.
  •  اطلاعات گزارش روزانه و تهیه گزارش ماهانه.
  • نحوه محاسبه پیشرفت پروژه  و پیش بینی تاخیرات در آینده پروژه.
  • تصمیم سازی برای مدیران بر اساس عملکرد کارگاه.
  • بررسی هفتگی وضعیت پروژه.
  • پیش بینی افزایش هزینه های پروژه با متد ارزش کسب شده.
  • تدوین فرآیندهای مدیریت پروژه منطبق بر استانداردPMBOK

  برای برنامه کلاسی کارگاه عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه به صفحه اصلی مراجعه فرمایید

    

    

    

    

    مدیریت و کنترل کارگاههای عمرانی

    

   درچرخه مدیریت وساخت یک پروژه, بارها با پرسش هایی از این دست روبه روبوده ایم که:

    

   - چند درصد از کار پروژه باید انجام میشد و چند درصد انجام شده است؟ 

   - چه فعالیت هایی باید انجام میشد و چه فعالیتهایی انجام شده است؟

   - برنامه روزانه اکیپهای کاری کارگاه در هفته های آینده چیست؟ 

   - چقدر منابع  مالی روزانه، هفتگی و ماهانه  نیاز است تا فعالیتها طبق برنامه پیش بروند؟

   - چند هفته قبل از شروع هر فعالیت باید قراردادهایی برای خرید مصالح و خرید خدمت از اکیپهای کاری منعقد شود ؟

   - برای جبران تاخیرات به چه تعداد نیروی انسانی و در قالب چه اکیپهای کاری نیازداریم؟ 

   - چگونه تغییرات اتفاق افتاده در پروژه را ثبت و پیگیری و از  به وقوع پیوستن آنها اطمینان حاصل کنیم؟

   - چگونه برنامه خرید مصالح و خرید خدمت را مدیریت کنیم تا  مطمئن شویم در زمان و بودجه ی تعیین شده به اهداف پروژه میرسیم؟

   -نیرو های انسانی مستقردر کارگاه چه کسانی بوده اند؟

   - چه تعداد ماشین آلات در پروژه فعال بوده است ؟

   - هزینه های واقعی پروژه در دوره های  مختلف چقدر بوده است؟

   - چه مکاتباتی در رابطه با پروژه انجام شده است ؟

    همه ی سوالهای فوق با استقرار سیستم مشاوره مدیریت و کنترل پروژه بر اساس آخرین متدهای علم مدیریت پروژه و استاندارد معتبر PMBOK جواب داده میشوند.

   مجموعه مهندسین مشاور ادمان آماده است تا تجارب مدیریت پروژه خود را در اختیار همکاران گرامی قرار دهد. 

    
    

   تماس با ما

   شرکت تدکار آذر
   آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

   ایمیل: info@TadkarAzar.ir

   تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

   ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏