امروز: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533
موقعيت شما: صفحه اصلي :: معرفی شرکت :: خط مشی کیفی

خط مشی کیفی

دفترفنی و مهندسیِ تدکارآذر در راستایِ تامینِ نیازِ نرم‌افزاریِ جامعه‌ی مهندسی،مشاوران و پیمان‌کارانِ منطقه‌ی شمال‌غرب کشور در زمینه‌ی مدیریت و آنالیزِ هزینه‌ی پروژه‌های عمرانی، مدیریت و کنترلِ سریع‌تر و موثر‌ترِ پروژه‌ها، راه‌برد‌هایِ زیر را سرلوحه‌ی فعالیت‌هایش قرارداده است:

- ما به عنوانِ نمایندگی شمال‌غربِ نرم‌افزار‌های تهیه صورت‌وضعیت تدکار، مهم‌ترین وظیفه‌مان تامینِ نیازِ کاربران و مشتریان و افزایشِ کیفیتِ محصولات‌ِمان و برآوردن انتظارات آن‌ها در چهارچوبِ خدماتی است که ارائه می‌دهیم.

- ما به‌عنوانِ یک مجموعه‌ی دانش‌بنیان موظفیم دانشِ خود را در حیطه‌ی خدمات‌مان به‌روز نگه‌داریم و آن را اشاعه دهیم.

- کارکنانِ ما بزرگ‌ترین دارایی‌های سازمانیِ ما هستند و حفظ کرامت انسانی‌ آن‌ها اساسی‌ترین دغدغه‌ی ماست.
- افزایش توانایی‌های این مجموعه در راستای افزایشِ علم و مهارت‌های تک‌تکِ افرادِ سازمانِ ماست.
- شناسایی نیاز‌های افرادِ ذینفع و تامینِ خواسته‌های آن‌ها با نگرشِ فرآیندی.
- ارائه‌ی خدماتِ به‌موقع و مطلوب به مشتریان.
- ترویج و آموزشِ علوم مرتبط با مدیریتِ صنعتِ ساخت و ساز و تلاش برای بهبود مستمرِ کیفیتِ خدمات و آموزش.
- اشاعه‌ی فرهنگِ هم‌کاری جمعی و اعتمادِ متقابل بین افراد.
 

 
 

تماس با ما

شرکت تدکار آذر
آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

ایمیل: info@TadkarAzar.ir

تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏