امروز: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533
موقعيت شما: صفحه اصلي :: محصولات و خدمات :: تدکار

تدکار

نرم افزار تدبیر کنترل کارگاه های عمرانی

تدکار (بخش متره و برآورد)
کتاب های فهرست بها از سال 1370 تا کنون و توانایی به روز آوری فهرست بهای سال های آینده

متره:
گزارش های ریز متره بخش ها، و گزارش صورت مجلس
تعریف فرمول برای هر ردیف متره
ورود ریزه متره به تفکیک بخش های مختلف کار(ساختار شکست WBS)
ریزمتره راهسازی
درج شماره، تاریخ و موضوع صورت مجلس در ردیف های متره
دکمه Sort به طوری که کاربر بتواند داده ها را به هر ترتیب دلخواه مشاهده و چاپ کند.
انواع فیلتر برروی ریزه متره یم پروژه به پروژه دیگر
امکان نقل ریزه متره و خلاصه متره یک پروژه به پروژه دیگر

برآورد و صورت وضعیت:
گزارش های خلاصه مالی کل، خلاصه مالی رشته ها، صورت وضعیت و یا دفترچه فهرست مقادیر
ارسال تمام گزارش ها به Word  یا Excel
استفاده از ردیف های رشته های گوناگون در یک پروژه
امکان تبدیل فهرست بهای یک سال به سال دیگر.
امکان ایجاد ردیف های مرتبط
نقل ردیف های متره به تفکیک بخش های مختلف کا ر (WBS ) به برآورد و صورت وضعیت.

آنالیزبها:
تهیه تمامی فرم های بخشنامه های 44951 و 7665
قیمت عوامل آنالیز سال 92 و سال های قبل از آن
مشاهده و چاپ انالیز های سازمان برنامه
امکان تغییر انالیز های پایه برای هر پروژه.
امکان استفاده از آنالیز های یک ردیف در ردیف های دیگر.
دریافت فهرست عوامل موثر یک پروژه
امکان وارد کردن قیمت های مورد نظر کاربر.
مقایسه قیمت های برآورد و پیشنهاد.
محاسبه ضریب پلوس یا مینوس
امکان تهیه فهرست عوامل خاص کاربر.
امکان انتقال نرخ عوامل یک پروژه به پروژه دیگر، به تفکیک نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل و یا به صورت کلی.
اعمال ضریب در نرخ عوامل به تفکیک نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل
ایجاد "جدول خلاصه آنالیز ردیف ها" به منظور وارد کردن مبلغ مقطوع دستمزد، ماشین آلات، مصالح و حمل در آنالیز ردیف ها.

حمل:
کامل ترین بانک اطلاعاتی مصالح مشمول حمل
ایجاد بانک اطلاعاتی مستندات مقادیر مصالح مصرفی
نمایش مستندات مورد استفاده برای "محاسبه مقادیر مصالح مصرفی".
روش های محاسبه مقادیر مصالح مصرفی برای فهرست سال های مختلف.
تفکیک مسافت حمل شده مصالح در جاده های، آسفالتی، خاکی یا شنی با ضرایب متفاوت
ورود کروکی مسیر به تفکیک جاده آسفالتی، شنی یا خاکی
دریافت فواصل متفاوت، برای حمل یک قلم کالا از مکان های مختلف
گزارش مقادیر مصالح مصرفی، مسافت حمل شده مصالح و گزارش هم زمان مقادیر و حمل

تعدیل و مابه التفاوت:
شاخص تعدیل همه سال ها
محاسبه تعدیل با مقادیر پیمانکار، مشاور، کارفرما، ناظر یا مدیریت طرح.
امکان تعریف فصل مورد نظر کاربر برای تعدیل ردیف های مصالح پای کار
تعریف سال و دوره علی الحساب برای شاخص های اعلام نشده
محاسبه مبلغ کارکرد در هر دوره (Interpolation)
گزارش خلاصه تعدیل و تعدیل
انتقال شاخص از یک پروژه به پروژه دیگر

مجموعه بخشنامه ها:
تمامی بخشنامه های سازمان برنامه
جستجو بر اساس شماره بخشنامه
مرتب کردن بخشنامه ها به ترتیب تاریخ و موضوع
فیلتر کردن بخشنامه ها بر اساس محدوده تاریخی، محل ارجاع، امور مربوط

تدکار (بخش کنترل کارگاه)
در چرخه مدیریت و ساخت پروژه، بارها با پرسش هایی از این دست روبه رو بوده ایم که:
چند درصد از کار پروژه انجام شده است؟
چه فعالیتی هایی انجام شده است؟
نیروهای انسانی مستقر در کارگاه چه کسانی بوده اند؟
چه تعداد ماشین آلات در پروژه فعال بوده است؟
چه مکاتباتی در رابطه با پروژه انجام شده است؟
پاسخ به این پرسش ها جز با ثبت دقیق و یکپارچه رخدادهای روزانه کارگاه میسر نمی گردد.
نرم افزار تدبیر کنترل کارگاه، راهکار پسنهادی شرکت مهندسی تدکار نرم افزار برای مدیریت و کنترل کارگاه های عمرانی است.

ویژگی های عمومی:
ثبت و نگهداری رخداد های روزانه پروژه
مدیریت یکپارچه بر روی پروژه های مختلف
قابلیت استفاده برای تمامی دست اندکاران پروژه های عمرانی شهری و انبوه سازان
ثبت وضعیت آب و هوای کارگاه و گزارش روزهای فعال کارگاه
امکان ثبت اطلاعات نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح، پیمانکاران جز، فروشندگان و عملیات اجرایی در کارگاه

بخش های گوناگون نرم افزار:
1. کنترل نیروی انسانی مستقر در کارگاه
2. کنترل ماشین آلات کارگاه
3. کنترل مصالح وارد شده به کارگاه
4. کنترل و مدیریت فعالیت های انجام شده
5. ترسیم نمودار پیشرفت فیزیکی S -Curve
6. مدیریت هزینه ها
7. ثبت مکاتبان مربوط به کارگاه
8.گزارش های مختلف روزانه و یا ادواری

مزایای نرم افزار نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه
دینامیک بودن کامل نرم افزار
کاربری آسان نرم افزار
استفاده از بانک اطلاعات مرکزی و پروتکل استاندارد نقل و انتقال اطلاعات میان تمامی سیستم ها
قابلیت نگهداری حجم بسیار بالای اطلاعات سازمان های بزرگ
سادگی ورود و بازیابی اطلاعات
استفاده از ابزارهای قدرتمند و استاندارد در پیاده سازی نرم افزار
سرعت و دقت بالا در مدیریت و بازیابی اطلاعات
پشتیبانی انواع اسناد و مدارک سازمانی
سادگی ورود و بازیابی اطلاعات
پشتیبانی انواع اسناد و مدارک سازمانی
قابلیت ارتباط با نرم افزار Word و Excel
دسترسی سریع و آسان به اطلاعات وارد شده
قابلیت نگهداری اسناد به طور متمرکز، نیمه متمرکز و غیر متمرکز

 
 

تماس با ما

شرکت تدکار آذر
آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

ایمیل: info@TadkarAzar.ir

تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏