امروز: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن


تلفاکس:   ‏‏‏‏‏‏041-33254401
موقعيت شما: صفحه اصلي :: لیست قیمت ::
سال 1401
قیمت نرم افزار حسابداری << رصد>>
ردیف نام محصول قیمت  (ریال)
1 پایه حسابداری 40,000,000
2 خزانه داری 30,000,000
3 پیمانکاری 30,000,000
4 حقوق و دستمزد 40,000,000
5 هزینه قفل شبکه حداقل 2 کاربر (به ازای هرکاربر 10،000،000 ریال) 20,000,000
توجه: تخفیف ویژه ای برای کاربران تدکار در نظر گرفته شده است، برای اطلاع از تخفیفات با دفتر فنی و مهندسی تدکارآذر تماس حاص فرمائید.
______________________________________________________________________________
سال 1401
فهرست قیمت سامانه نرم افزاری متره برآورد << تدکار>>
ردیف نام محصول قیمت  (ریال)
1 صورت وضعیت و تعدیل 19,900,000
2 آنالیزبها 19,900,000
3 زمانبندی و کنترل پروژه 9,700,000
4 کنترل کارگاه 10,000,000
5 مجموعه بخشنامه ها 6,500,000
6 مترمربع زیربنا 10,000,000
7 دامنه مناسبترین قیمت پیشنهادی 6,500,000
8 قفل شبکه حداقل 5 کاربر (به ازای هرکاربر 5،300،000 ریال) 26,500,000
9 مدیریت کاربران 4,000,000
10 فهرست تجمیعی راه به همراه اتو متره نشریه 83 12,000,000
11 جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل 6,500,000
12 آنالیز نفت و گاز 7,500,000
13 فهرست بها نفت و گاز سال 1401 9,900,000
14 هدفمندی یارانه ها 3,000,000
15 حق الزحمه خدمات نظارت (تک کاربره) 19,900,000
16 حق الزحمه خدمات نظارت شبکه (به ازای هر کاربر) 5,300,000
توجه: در صورت  خرید ردیف 1 یا 2  تمامی فهرست بها از سال 1370 تا سال جاری به صورت رایگان اعمال خواهد شد.

خرید اینترنتی محصولات
______________________________________________________________________________
فهرست قیمت بروزآوری سامانه نرم افزاری متره برآورد << تدکار>>
ردیف نام محصول قیمت  (ریال)
1 نرخ عوامل فهرست 1401 (تک کاربره) 6,500,000
2 نرخ عوامل فهرست 1401 شبکه (به ازای هرکاربر) 3,500,000
3 فهرست بهای سال 1401 (تک کاربره) 9,900,000
4 فهرست نفت و گاز 1400 شبکه (به ازای هر کاربر) 2,500,000
5 فهرست نفت و گاز 1400 (تک کاربره) 4,500,000
6 فهرست بهای سال 1400 شبکه (به ازای هرکاربر) 2,500,000
7 فهرست بهای سال 1400 (تک کاربره) 4,500,000
8 نرخ عوامل فهرست 1400 شبکه (به ازای هرکاربر) 2,500,000
9 نرخ عوامل فهرست 1400 (تک کاربره) 4,500,000
10 فهرست بهای سال 1401 شبکه (به ازای هرکاربر) 3,900,000
11 فهرست بهای سال 1401 (تک کاربره) 9,900,000
12 فهرست نفت و گاز 1401 شبکه (به ازای هر کاربر) 3,900,000
13 فهرست نفت و گاز 1401 (تک کاربره) 9,900,000
   
   

  تماس با ما

  شرکت تدکار آذر
  آدرس: تبریز، چایکنار، روبروی پمپ بنزین، برج ارک، طبقه 2، واحد B

  ایمیل: info@TadkarAzar.ir

  تلفن: ‏‏‏‏‏‏‏041-33254401

  ‏‏‏‏‏‏‏041-33254402

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏041-33254533

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏